Bouwen aan de kwaliteit van leven

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Met dat doel heeft het kabinet het initiatief tot De Bouwagenda genomen. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werken hierin samen aan zaken die ons en de toekomstige generaties allemaal aangaan: een toekomstbestendige infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen, kantoren en bedrijfspanden en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.


Publicatie De Bouwagenda

Bekijk de animatie De Bouwagenda

Een twaalfkoppige Taskforce geeft uitvoering aan De Bouwagenda. Voorzitter Bernard Wientjes overhandigde de eerste exemplaren van het visiedocument op 28 maart aan de ministers Kamp en Plasterk. Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een 100% energieneutrale woningvoorraad in 2050, het verbeteren van het hernieuwbare grondstoffenverbruik met 50% en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen.

De Bouwagenda is nauw verbonden aan de reeds bestaande Bouwcampus. Naar analogie van de overheid is de Taskforce het kabinet, de Bouwcoalitie het Parlement, De Bouwagenda het Regeerakkoord en de Bouwcampus het werkatelier waar ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten.

Latest News