Terug naar het overzicht

Opstellers De Bouwagenda leggen laatste hand aan visiedocument

De klus van het opstellen van De Bouwagenda is zo goed als geklaard. Afgezien van nog wat 'bijschaven en aanscherpen', zijn de Taskforce en Bouwcoalitie als geestelijke vaders van dit vernieuwingsprogramma voor de bouw en infra het eens over de inhoud van de langetermijnvisie bij de agenda. Dit bleek maandagavond 6 maart op de bijeenkomst van beide bestuursorganen op de Bouwcampus in Delft. Het visiedocument wordt op 28 maart aangeboden aan het kabinet.

Kracht

Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes en programmadirecteur Bert Spiering spraken maandagavond hun waardering uit over de grote hoeveelheid werk die er de afgelopen weken onder grote tijdsdruk door de Taskforce en Bouwcoalitie is verzet. Wientjes toonde zich tegenover de Bouwcoalitie als ‘parlement’ van de Bouwagenda ook ingenomen met de grote opkomst: “Dat is onze kracht, dat u er vanavond allemaal weer bent, zoals u er op de werkconferentie op 23 februari ook allemaal was. Dat bewijst dat er draagvlak is voor de coalitie.”

Uniek

Wientjes noemde de Bouwcoalitie 'uniek' en benadrukte nog eens het belang van deze brede steun voor De Bouwagenda: “De coalitie is zo waardevol omdat het de optimale wijze is om beleid te beïnvloeden.”

De Bouwagenda is geïnitieerd door het kabinet Rutte II. Een ambitieus traject, vertaald in roadmaps voor wonen, infra en utiliteit, moet Nederland toekomstbestendig en duurzaam maken. Het realiseren van die grote maatschappelijke opgave vergt een revolutie in de bouw op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, functionaliteit en digitalisering.

Sprong

Die vereiste omwenteling in de sector kwam ook op de bijeenkomst maandag weer nadrukkelijk aan de orde. Waarbij door deelnemers gerept werd van een radicale versnelling en van een systeem- en kwaliteitssprong, met ook oog voor ieders belang. En van een schaalsprong bij de toepassing van innovatieve technieken. “Dat is een kostbare maar zeer waardevolle investering, want het gaat om het ontwikkelen van betere, snellere en goedkopere methodes die straks structureel zullen worden toegepast”, lichtte Spiering het belang van 'meer ruimte voor innovatie' toe.

Terug naar het overzicht
Share with: