Roadmaps

De Bouwagenda is nu nog work in progress. De Taskforce werkt totaal aan elf bouwopgaven. En er zijn zes horizontale, overkoepelende thema’s die dwars door al deze elf Roadmaps lopen:

Cluster Infra

Programma 1: Toekomstbestendige bruggen en sluizen
Programma 2: Toekomstbestendige en duurzame rioleringen
Programma 3: Toekomstbestendige en duurzame energie infrastructuur

Cluster Woningbouw

Programma 4: Toekomstbestendige en duurzame particuliere woningvoorraad
Programma 5: Toekomstbestendig en duurzaam corporatiebezit
Programma 6: Toekomstbestendige en duurzame vervanging nieuwbouw
Programma 7: Toekomstbestendige en duurzame hoogbouw

Cluster Utiliteitsbouw

Programma 8: Toekomstbestendige en duurzame scholen
Programma 9: Toekomstbestendige en duurzame Wonen en Zorg
Programma 10: Toekomstbestendige en duurzame transformatie en multifunctioneel gebruik

Cluster Lokaal

Programma 11: Aardbevingsbestendig bouwen en renoveren

Overkoepelende thema’s