Bouwcampus

De Bouwcampus in Delft is de fysieke én virtuele ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Meer dan 120 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten zijn al verbonden aan De Bouwcampus. Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, ingenieursbureaus en scholenbesturen leggen hun maatschappelijke vraagstukken neer. Voor De Bouwagenda is de Bouwcampus het ‘werkatelier’, waar partijen bijeenkomen en creatieve ideeën vorm krijgen.

www.debouwcampus.nl