Road Map 4: particuliere woningvoorraad

1939 keer bekeken

We werken binnen de clusters infra, woningbouw en utiliteitsbouw aan tien concrete maatschappelijke opgaven en aan één lokaal-regionale opgave, die zijn omschreven in elf roadmaps. Vanuit de algemene visie komen we per pijler tot de volgende opgaven:

 

In Road Map 4 werkt de Taskforce Bouwagenda aan toekomstbestendige en duurzame particuliere woningvoorraad.

Het speelveld waarin de particuliere woningen verduurzaamd moeten worden, is groot, complex en op dit moment nog ontoereikend. Het gaat om de renovatie van 4,5 miljoen unieke woningen met individuele huiseigenaren als beslisnemers. Huiseigenaren moeten investeren in tijd, geld en moeite terwijl de mogelijkheid tot terugverdienen niet altijd duidelijk is. De technologie is nog niet volledig uitontwikkeld qua circulariteit, duurzaamheid, flexibiliteit, prijs, volume en foutvrije installatie. Renovatiekosten liggen te hoog om binnen een redelijke termijn terug te verdienen via verlaagd energieverbruik. De aanbiedersmarkt voor individuele woningrenovaties is versnipperd. Er zijn enkele grote aanbieders en zeer veel kleine lokale aannemers, adviesbureaus en installateurs. De kennis van duurzaamheid en circulair bouwen is zelfs bij de grote bedrijven onvoldoende. De inzet van deze Road Map is om de grootschalige verduurzaming van particuliere woningen in een stroomversnelling te brengen. Met als ambitie om alle particuliere woningen voor 2050 te verduurzamen. Doel is om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op te schalen tot 100.000 woningen per jaar vanaf 2021.

In Road Map 4 werkt de Taskforce Bouwagenda aan toekomstbestendige en duurzame particuliere woningvoorraad, waarbij wordt nagedacht over het ontwikkelen van een goed aanbod en het actief stimuleren van de vraagzijde. De Road Map valt binnen het cluster 'woningbouw'.

Meer informatie over Road Map 4 is te lezen in onderstaande pdf.

Images

Added files

Cookie settings