Over de Bouwagenda

De bouw speelt een sleutelrol in de grote uitdagingen waarvoor onze samenleving staat. Klimaatverandering en uitputting van onze grondstoffen leiden ertoe dat we op een revolutionair andere wijze moeten denken over de inrichting van onze leefomgeving. Dit kan alleen als we onszelf opnieuw uitvinden. Een uniek samenwerkingsverband vanuit alle geledingen van de bouwsector - overheid, kennisinstellingen, markt en belangengroepen - heeft hiervoor een ambitieus plan van aanpak opgesteld. Zij presenteren: De Bouwagenda.

 

De Bouwagenda bestaat uit de volgende onderdelen:

Taskforce

Bouwcoalitie en

De Bouwcampus

 

De werkzaamheden van De Bouwagenda worden vormgegeven door het Programmabureau.

 

Naar analogie van de overheid is de Taskforce het kabinet, de Bouwcoalitie het Parlement, De Bouwagenda het Regeerakkoord en de Bouwcampus het werkatelier waar ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten. De Bouwagenda is daarnaast nauw verbonden aan de reeds bestaande Bouwcampus.

Cookie-instellingen