Transitieteam presenteert agenda richting circulaire bouw in 2050

January 15, 2018 1728 keer bekeken 0 comments

Uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder, is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie staat in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, die vandaag is gepresenteerd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat).

De Agenda zet hiervoor de strategie uit en doet concrete aanbevelingen. Eén daarvan is dat de overheid vanaf 2023 alle opdrachten 100% circulair uitvraagt.

 

De Agenda is onderdeel van het rijksbrede programma circulaire economie. Ze is opgesteld door een transitieteam van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen. Het team staat onder leiding van Elphi Nelissen, hoogleraar Building Sustainability bij de Technische Universiteit Eindhoven en lid van de Taskforce Bouwagenda. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie sluit nauw aan op de strategie van De Bouwagenda om de bouwsector te versterken en Nederland toekomstbestendig te maken.

 

De Transitieagenda beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat een aanpak voor de periode 2018-2021. De opgave is complex, maar biedt ook kansen, zo stelt het transitieteam. “De bouw kan grote stappen nemen en snel zichtbaar resultaat boeken. Slim hergebruik betekent kostenreductie. Er ontstaat vraag naar een veelheid aan nieuwe producten en diensten, met alle economische prikkels van dien. Er komt een nieuwe kennisontwikkeling op gang bij architecten, ontwerpers, ingenieurs, dienstverleners, kennisinstellingen, opdrachtgevers, uitvoerders, producenten en talloze andere betrokkenen.”

 

Ook internationaal liggen er mogelijkheden als Nederland zijn voorsprong weet uit te bouwen, aldus de Agenda. “Circulair bouwen is in potentie een aantrekkelijk exportproduct. Het is daarom van groot belang om de circulaire economie in samenwerking met de Europese Unie en de landen daarbuiten op te pakken.”

 

De Agenda stelt diverse concrete maatregelen voor om de circulaire bouweconomie te ontwikkelen. Zoals de aanbeveling dat vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Vanaf 2023 zullen alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is.

 

Andere maatregelen zijn dat er in 2020 een besluit ligt over de invoering van een verplicht materialenpaspoort, dat er op alle onderwijsniveaus en -richtingen aandacht is voor circulair bouwen en dat er subsidie komt circulaire businessmodellen. Verder pleit de Agenda voor de oprichting van een kennisinstituut voor circulair bouwen, dat bij voorkeur wordt ondergebracht bij De Bouwagenda.       

 

Van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari vindt de Week van de Circulaire Economie voor de derde keer plaats. Meer informatie: https://www.circulairondernemen.nl/evenementen/de-week-van-de-circulaire-economie

 

De gehele Transitieagenda Circulaire Bouweconomie vind je hier.

0  Comments