Nationale aandacht nodig voor onze verouderende civiele infrastructuur

10-05-2021 1198 keer bekeken 0 reacties

Op 10 mei heeft De kerncoalitie 'bruggen en sluizen' van De Bouwagenda een prognoserapport aangeboden aan minister van Nieuwenhuizen: 'Goed dat de enorme infra opgave nu in kaart is gebracht. Er moet echt geld bij om de internationale koppositie van Nederland te behouden.'

Een groot deel van onze bruggen, sluizen en andere civiele constructies is “op leeftijd”. Vanaf 1950 is er veel nieuw gebouwd, om de sterke groei van het weg- en scheepvaartverkeer te kunnen verwerken. Sluizen en kades zijn vaak al van voor de Tweede Wereldoorlog. Met een technische levensduur variërend van zestig tot honderd jaar, breekt de tijd aan voor vervanging of renovatie van al wat destijds is gebouwd.

Soms komen beheerders van bruggen en kades pas in actie na een ongeluk of na incidenten (Utrecht werftrap, Amsterdam kademuren, Merwedebrug A27); uit het buitenland zijn zelfs grote rampen bekend (Genua Morandibrug). Steeds meer overheden worden zich bewust van de risico’s van verouderde infrastructuur. Zij zien dat er nationale aandacht nodig is voor de staat waarin een deel van onze infrastructuur zich bevindt, en voor de structurele financiering die nodig zal zijn om die infrastructuur veilig te houden, en toekomstbestendig en duurzaam te laten zijn.

Om op nationaal niveau meer inzicht te krijgen op de opgave, heeft de Taskforce Bouwagenda aan TNO gevraagd een eerste landelijke prognose op te stellen voor de vervanging en renovatie van de civiele infrastructuur waar voor het eerst de opgave kwalitatief èn kwantitatief in beeld wordt gebracht. Uit het TNO-rapport ”Proeve van een landelijk prognoserapport vervanging en renovatie” blijkt nu dat we in Nederland 85.000 bruggen en viaducten hebben, 130.000 vaak kleinere civiele kunstwerken, zoals stuwen en duikers, en ruim 3.000 kilometer aan kades en damwanden. De gezamenlijke vervangingswaarde hiervan bedraagt zo’n 300 miljard euro. Ook blijkt dat in de afgelopen jaren door alle infra-eigenaren tezamen een miljard per jaar aan vervanging en renovatie werd besteed, en dat is volgens De Bouwagenda structureel te weinig. Voor het komende decennium raamt TNO de vervangingsbehoefte op gemiddeld twee miljard per jaar. Na 2040 groeit dit naar vier miljard of meer. Daaraan is nog wel enige onzekerheid verbonden: veel kunstwerken blijken matig gedocumenteerd en de restlevensduur is nu nog niet zonder meer vast te stellen. Het is daarom aan te bevelen om eens in de paar jaar een geactualiseerd prognoserapport op te stellen.

VNG: Als een nieuw kabinet gaat investeren in de infrastructuur kijken wij er echt naar uit om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om de infra, ook in de toekomst, in de benen te houden 

De grootste infra-eigenaren in Nederland zijn de rijksoverheid (Rijkswaterstaat, ProRail) en de decentrale overheden (gemeentes, provincies en natuurlijk ook de waterschappen). Op de toekomstige begrotingen is onvoldoende geld gereserveerd voor deze vervangings- en verduurzamingsopgave. Daarbij zijn deze gelden vaak onderdeel van begrotingen die toch al onder druk staan. Dat belemmert in grote mate de noodzakelijke meerjarige (regionale en landelijke) samenwerking van opdrachtgevers en bedrijven om door innovatie en schaalvergroting tot meer betaalbare oplossingen te komen.

De link naar het rapport is: http://publications.tno.nl/publication/34638082/s87EY1/TNO-2021-R10440-vs2.pdf

Contactpersoon:
Anita Baas, Programmamanager Infra (De Bouwagenda)
a.baas@debouwagenda.com
06-31011498

IPO: Goed dat de grootte van de opgave nu inzichtelijk is. Ook wij ondersteunen de oproep om jaarlijks de prognose bij te stellen én zien ook dat er extra geld nodig is voor vervanging en onderhoud. Fijn dat de minister dit ook zo ziet.  

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.