BTIC on tour!

06-01-2021 30 keer bekeken 0 reacties

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum gaat het land in! Samen met regionale innovatie-hubs organiseren zij inspirerende online sessies over innovaties die kenmerkend zijn voor die regio.

De innovatiehubs lichten actuele ontwikkelingen toe en regionale sprekers delen hun best practices. In deelsessies wordt besproken hoe jij als regionale speler kunt aanhaken bij landelijke kennis- en innovatieprogramma’s van het BTIC. Welke stappen kunnen gezamenlijk gezet worden? Wat is er nodig om tot consortiavorming te komen en echt aan de slag te gaan? Schrijf je in in voor een of meer sessies.

Digitalerwijs leren

Woensdag 20 januari 2021, 10:00 – 11:30 uur – Groningen i.s.m. BuildinG – Special guest: Doekle Terpstra

Digitalisering heeft effect op alle rollen in de bouwkolom. Hoe helpen software en Artificial Intelligence bij integrale samenwerking en hoe zorg je dat opleidingen hierop aansluiten? BuildinG vertelt over BRAINR, het regionaal lerend netwerk voor intelligente bouw dat ondernemers ondersteunt in de transitie naar digitalisering. De Hanze Hogeschool maakt de koppeling naar een integraal scholingsaanbod met de minor Built Digital van de opleiding Built Environment. In deelsessies bespreken we welke stappen we nu kunnen zetten om op regionale schaal te innoveren en kennis en ervaring te ontwikkelen op het gebied van digitalisering.

Revolutie in bouwen? De transitie naar een Smart Industry 

Donderdag 21 januari 2021, 10:00 – 11:30 uur – Noord-Brabant i.s.m. Spark – Special guest: Maxime Verhagen

Industriële concepten komen tot leven in het SPARK Smart Industry Fieldlab. Hoe kom je van een plan tot een prototype? Spark presenteert de resultaten van een verkenning rond digitalisering, industrieel en circulair bouwen en bespreekt de rol die hubs en het BTIC hierin kunnen vervullen. De regionale start-up Lister Buildings laat zien hoe zij in de praktijk de transitie naar het nieuwe bouwen vormgeven. In deelsessies gaan we in op benodigde talentontwikkeling, industrialisatie en circulair bouwen en mogelijkheden tot consortiavorming. Wie en wat hebben we nodig om tot  versnelling en opschaling te komen?  

Woninginnovatie-instrumenten

Woensdag 27 januari 2021, 10:00 – 11:30 uur – Oost-Nederland i.s.m. Pioneering – Special guest: Doekle Terpstra

Versnelling van grootschalige woningrenovatie kan alleen door ketensamenwerking. Welke instrumenten hebben we nu nodig om straks tot opschaling te kunnen komen? Pioneering beschrijft onder andere de acties die in het Smart Tiny Lab ondernomen worden en wat de learning communities voor effect hebben. Een regionale woningcorporatie schetst de behoeftes vanuit de praktijk. In deelsessies gaan we in op de Human Capital Community, digitalisering (FIDETT) en opdrachtgeverschap. Welke middelen hebben we nodig en hoe kunnen we regionale ideeën landelijk op de kaart zetten?

Pionieren in proeftuinen

Donderdag 28 januari 2021, 10:00 – 11:30 uur – Zuid-West Nederland i.s.m. The Green Village – Special guest: Maxime Verhagen

Klimaatadaptatieve bouw en slimme energiesturing op gebouwniveau kunnen veel effect hebben op de toekomstbestendigheid van onze gebouwen. Als er geld beschikbaar komt voor proeftuinen, welke opstellingen plaatsen we dan in Delft? The Green Village laat zien wat zij als demo- en testlocatie kunnen bieden. Een ontwikkelaar komt aan het woord over een project dat zij klimaatadaptief bouwen. In deelsessies verkennen we hoe we concrete consortia kunnen vormen rondom Smart buildings en Klimaatadaptief bouwen. Wat kan en wil jij testen of met partners doorontwikkelen? 

0  reacties

Cookie-instellingen