Opnieuw beweging in het vliegwiel van De Renovatieversneller

30-11-2020 73 keer bekeken 0 reacties

Sinds 18 november jongstleden is de tweede samenwerkingsovereenkomst een feit. Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris, ondertekende deze namens de Noord Hollandse duurzaamheidscoalitie (NDHC).

De hierin samenwerkende corporaties Pré Wonen, Kennemer Wonen, Elan Wonen, Woonwaard, Intermaris, Parteon, Wooncompagnie en Stek verhuren samen ruim 100.000 woningen. Zij bundelen nu de inkoop van de verduurzaming van een deel van hun voorraad. Deze ongeveer 3.000 woningen worden verbeterd naar een netto warmtevraag van maximaal 70 kWh per m2.

De investerings- en onderhoudskosten dalen stapsgewijs tot maar liefst zo’n 15% over 5 jaar. Begeleiding van dit ambitieuze proces gebeurt door Atriensis projecten. Hierbij werkt NHDC nauw samen met De Renovatieversneller met als doel kennis en ervaring ook met andere consortia in Nederland uit te wisselen. Zo dragen we samen bij aan een de doelstellingen van De Renovatieversneller, namelijk het versnellen en opschalen van de verduurzamingsopgave.

Het handelt om isolatie in de schil, optimale kier- en naaddichting én verbetering van de ventilatie van ongeveer 3.000 tussen 1945 en 1982 gebouwde eengezins- en portieketagewoningen. In aanloop naar de samenwerkingsovereenkomst stelden Pré Wonen, Kennemer Wonen, Elan Wonen, Woonwaard, Intermaris, Parteon, Wooncompagnie en Stek een gezamenlijke vraagspecificatie op en legden deze aan de markt voor. De corporaties brachten volume in waarbij die uniforme vraagspecificatie van toepassing is. Door proces- en productinnovatie ontstaat jaar voor jaar een hogere kwaliteit bij consequent dalende kosten. Corporaties gaan over het ‘wat’ en de markt over het ‘hoe’.

Noord-Hollandse duurzaamheidscoalitie

Gezamenlijk opdrachtgeverschap om te komen tot grote volumes van verduurzamingsvraagstukken. Hét centrale thema voor de in NHDC samenwerkende Noord-Hollandse woningcorporaties. Met als doel het uitdagen van de markt om te komen tot innovatie, verhoging van kwaliteit bij gelijktijdige kostenreductie plus capaciteitsgarantie. Innovaties ontstaan zowel door de toe te passen technieken als door procesverbetering. Meer informatie vind je via www.nhdc.nl of mail naar r.appelo@nhdc.nl.

De Renovatieversneller

De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma dat begeleiding, kennis en subsidie biedt aan corporaties en aanbieders. Partijen die samen de handen ineen slaan om huurwoningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen. En zo een beweging op gang brengt die bijdraagt aan een beter klimaat. Aan dit programma hebben zich meerdere partijen gecommitteerd. Meer informatie vind je via de www.derenovatieversneller.nl

0  reacties

Cookie-instellingen