Cobouw winnaar: Binx is de beste werkgever in de bouw | Innovatief door samenwerking.

22-12-2019 212 keer bekeken 0 reacties

BINX is een uniek bedrijf. Dat heeft te maken met de integratie van bouw en installatietechniek, de ‘soft skills’ die in de omgang binnen het bedrijf worden aangemoedigd, en de langdurige relaties die ze onderhouden met hun opdrachtgevers.

De filosofie van de organisatie is dat wanneer je goed voor je mensen zorgt, zij goed zijn voor het bedrijf. Medewerkers krijgen alle ruimte om zichzelf, maar ook de processen binnen de organisatie te verbeteren. En dat maakt BINX steeds innovatiever. Geen wonder dat BINX winnaar is geworden van de Cobouw award: beste werkgever. De Bouwagenda ziet bij BINX aansluiting op de thema’s Human Capital en ‘Samenwerken vanuit vertrouwen’. Daarom praten we met Ruth Feenstra, HR manager, over de filosofie van BINX.

Leg eens uit, waarom hebben jullie gewonnen?
Wat BINX doet is uniek in de sector. We combineren de bouw- en installatietechniek vanaf stap één in een project. De installateur is bij ons geen onderaannemer. Doordat bij ons de bouwers en installateurs samen in een team zitten binnen een bouwproject kun je al vroeg bepalen hoe een gebouw en zijn installatie samen moeten functioneren. Dat levert een beter product op omdat je met de techniek in je achterhoofd al naar een ontwerp kijkt. Maar deze manier van werken gaat ook faalkosten tegen. Je hoeft immers niets meer aan een gebouw aan te passen als de installatie wordt geïnstalleerd. Daar wordt in het ontwerp al rekening mee gehouden. De gedachte dat bouw en installatie bij ons gelijk aan elkaar zijn hebben we breed doorgevoerd binnen ons bedrijf. We hanteren voor iedereen binnen onze organisatie de bouw cao. We hebben allemaal dezelfde voorwaarden en dus zijn we elkaars gelijken. Ook hebben we hier een hele lange tafel prominent in de ruimte staan. Daar werken we allemaal aan. Ook de directeur en ik zitten in het hart van ons bedrijf. De directeur heeft uiteraard andere verantwoordelijkheden, maar we zijn allemaal gelijkwaardig.

Wat levert dit dan allemaal op?
Wat onze manier van werken oplevert is een grote betrokkenheid van onze medewerkers bij onze klanten en projecten. En dat zorgt er weer voor dat we een gezonde winstgevende organisatie zijn omdat iedereen gemotiveerd is onze processen te verbeteren. We hebben onlangs onderzoek laten doen naar het merk BINX Smartility. En we zien dat onze medewerkers hoog scoren op hun werktevredenheid. Zij geven aan dat ze zich vooral onderdeel van BINX voelen en daarna pas bouwer of installateur. Dat komt ook omdat ze zoveel samenwerken. Wij willen laten zien dat de bouw veel minder traditioneel kan werken. De sleutel daarvoor is die samenwerking. Dat leidt tot innovaties zoals onze dronepiloten die met drones gebouwen scannen, het 3D printen van onderdelen en de mogelijkheid om bij ons al virtueel door een gebouw te lopen voordat het is gemaakt. Dat is heel anders dan je verder in de markt ziet. De mensen die hier nieuw komen werken zijn dan ook verbaasd over de vrijheid die ze hier krijgen om zich overal mee te bemoeien én de platte organisatiestructuur. Ze hebben tijd nodig om te wennen. 

Hoe krijgen jullie de juiste mensen?
De bouw heeft over het algemeen een macho cultuur. Om de goede mensen aan ons te binden hebben we voor de kleur roze gekozen als primaire kleur in onze huisstijl. Immers: Als we pretenderen dat we het anders doen moet je dat ook anders laten zien. We hebben hier roze vloerbedekking en onze keten zijn roze. Wat wij merken is dat het werkt als een natuurlijk selectiemiddel. Het resultaat is dat wij relatief veel vrouwen in dienst hebben. En dan niet alleen op het secretariaat en schoonmaak, maar er zijn ook vrouwelijke werkvoorbereiders. De diversiteit is goed voor de sfeer. Ook opdrachtgevers laten weten dat zij onze cultuur prettig en productief vinden. Wij ervaren dat vrouwen vaak de vraag achter de vraag van een klant weten te identificeren. Waar mannen vaker ingaan op de techniek binnen een project weten vrouwen beter te omschrijven wat een opdrachtgever nodig heeft van een gebouw om deze dienend te laten zijn aan de interne processen. Een gebouw is namelijk meer dan een middel om in te zitten. Het is de basis van waaruit een bedrijf langjarig goed moet kunnen opereren. 

Wij hebben vooral veel opdrachtgevers in de gezondheidszorg, onderwijs en semioverheid. Dat is bewust zo omdat het bedrijven zijn uit de softe sector. Dat past bij ons. Maar ook de contractvorm die in die sectoren gehanteerd wordt sluiten aan bij onze werkwijze. Het is daar gewoon om met een UAV-GC contractvorm te werken. Binnen deze contracten stelt een opdrachtgever alleen de eisen en randvoorwaarden op. Wij als opdrachtnemer zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie, het onderhoud én de energieprestatie van een object. Wij dragen ook de risico’s op het gebied van kwaliteit, tijd, veiligheid en geld. Deze manier van aanbesteden staat haaks op de traditionele manier. De opdrachtgever moet erop vertrouwen dat hij van ons krijgt wat hij vraagt. Dat vertrouwen moet je winnen. 

Omdat wij instaan voor de kwaliteit van een gebouw bieden wij naast garantie op de energieprestatie ook meerjarig onderhoud aan. Als je weet dat je voor een lange periode verantwoordelijk bent voor een gebouw pas je andere materialen toe. Duurzaamheid wordt dan ineens aantrekkelijker en bovendien op de lange termijn goedkoper. Voorheen was het: bouwen, wegrennen en dan hopen dat de mensen je niet meer bellen als er iets niet meer werkt. Omdat we steeds meer inzetten op die onderhoudscontracten is voor ons de relatie en samenwerking met de opdrachtgever heel erg belangrijk.

0  reacties

Cookie-instellingen