Van utopie naar praktijk

22-12-2019 205 keer bekeken 0 reacties

Interview met Eric Kouters I Projectmanager Warmteplannen Hengelo-Enschede bij Stichting Pioneering

Om de resultaten van het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord te behalen moeten op korte termijn zeer grote inspanningen worden verricht. Stichting Pioneering, hét kennisplatform voor vernieuwing in de bouw, draagt hier met haar praktische aanpak aan bij. Met #klimaatdoeners zetten we deze keer Eric Kouters in de schijnwerper. 

‘Willen we de doelstellingen op het gebied van CO2-neutraal, aardgasvrij en verduurzaming van de bestaande bouw in 2050 hebben gerealiseerd, dan moeten we nú beginnen. Dat besef is er bij alle partijen waarmee we samenwerken en dat besef was dan ook de impuls voor het initiatief Warmteplannen: een gebiedsgerichte aanpak om twee wijken in Enschede en Hengelo van het gas af te krijgen. Betrokken partijen, waaronder de provincie Overijssel, de betreffende gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven, hebben Pioneering gevraagd als onafhankelijke projectmanager op te treden bij deze praktijkgerichte experimenten.’ 

 Fieldlabs brengen struikelblokken in kaart
‘In mijn ogen is een klimaatdoener iemand die vertaalt wat er landelijk wordt bedacht. Je kunt lang blijven praten en van alles onderzoeken, maar je merkt pas waar je tegenaan loopt wanneer je ermee aan de slag gaat. In het Klimaatakkoord zijn heel verstandige dingen afgesproken, maar de link naar de praktijk ontbreekt nogal eens. Wanneer je bepaalt dat de gemeenten de regie krijgen zonder daar extra budget voor vrij te maken, dan moet je beseffen dat deze regierol ten koste gaat van andere dingen. De energiebedrijven en -exploitanten die meewerken aan de Warmteplannen worden inmiddels op 101 andere plaatsen gevraagd, het ontbreekt ook hen aan capaciteit. En dan hebben we het nog niet gehad over het gebrek aan handjes en expertise in de bouwsector. In de fieldlabs in Enschede en Hengelo worden dit soort zaken helder, dat gebeurt niet als je alleen maar aan die tafel blijft zitten praten.’

Integrale aanpak is een must
‘Pioneering is een innovatieplatform voor de bouw in Oost-Nederland. Door de vier O’s -opdrachtgevers, opdrachtnemers, overheden en onderwijs- te verbinden, geven we de energietransitie handen en voeten. De integrale afweging in deze is enorm belangrijk. Daar is geen standaard recept voor, maar dat er zowel technische, economische én sociale oogpunten zijn, is zo helder als glas. Soms wordt er heel makkelijk gedacht over de energietransitie, in de praktijk is het dus best lastig. Tot onze verbazing geldt dat niet voor bewonersbetrokkenheid. Onze veronderstelling was dat we volledig zouden moeten inzetten op het informeren over de noodzaak van de energietransitie, maar men snapt al heel goed dat er wat moet gebeuren. Burgers zien allang dat de wereld aan het veranderen is en dat fossiele brandstoffen opraken. Een geweldige ontwikkeling, want dat mensen kritischer zijn over zaken als vliegverkeer was vijf jaar geleden nog ondenkbaar. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat voor het omzetten in actie nog een hele weg te gaan is.’

 Input voor het onderwijs
‘De feitelijke doelstelling van deze pilots was: beide wijken van het gas af. Dat was de uitdaging waar we begin 2018 voor stonden. Inmiddels zijn we anderhalf jaar en vele ontwikkelingen verder. Toen was gebruik van waterstof een utopie, nu wordt het gewoon toegepast en is het in veel gevallen een geweldig alternatief voor aardgas. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat oplossingen door innovatie soms op een ander vlak liggen dan oorspronkelijk bedacht. Een aandachtspunt hierin is dat de technologie harder gaat dan installateurs en opleiders kunnen bijbenen. We moeten zorgen dat de mensen die nu worden opgeleid alles meekrijgen van genoemde innovaties en technologieën. Ook dat maken de fieldlabs tastbaar. De praktijk geeft aan waar vraag naar komt en geeft hiermee input voor het onderwijs en de bedrijven.’

0  reacties

Cookie-instellingen