Kabinetsreactie Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

July 02, 2018 905 keer bekeken 0 comments

Uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder, is de gebouwde omgeving circulair. Deze ambitie staat in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, die in januari van dit jaar is gepresenteerd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat).

Op 29 juni 2018  kwam er een kabinetsreactie op deze transitieagenda.

Staatssecretaris Van Veldhoven bood, mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deze kabinetsreactie aan aan de Tweede Kamer.

De Bouwagenda heeft, in opdracht van de ministeries van BZK en IenW, bij de partijen die betrokken zijn in de bouw de inzet op de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie opgehaald. Deze informatie is hier te vinden.

0  Comments

Cookie settings