Road Map 2: toekomstbestendige waterhuishouding

2301 keer bekeken

We werken binnen de clusters infra, woningbouw en utiliteitsbouw aan tien concrete maatschappelijke opgaven en aan één lokaal-regionale opgave, die zijn omschreven in elf roadmaps. Vanuit de algemene visie komen we per pijler tot de volgende opgaven:

 

In Road Map 2 werkt de Taskforce Bouwagenda aan toekomstbestendige en duurzame waterhuishouding.

Eén van de pijlers van De Bouwagenda is ervoor te zorgen dat Nederland voorbereid is op de klimaatverandering. Door de opwarming van de aarde dreigen in Nederland de buien extremer te worden, met ernstige wateroverlast als gevolg. Ook kunnen perioden van lange droogte en hitte ontstaan. Door verdichting van het bebouwde gebied kan water onvoldoende natuurlijk de grond in. Er is zorg over de huidige en toekomstige kwaliteit van het (afval)watersysteem, zeker in het licht van de ontwikkelingen in klimaat en veroudering. Het is van belang om een versnelling te realiseren in de vernieuwing van het toekomstig watersysteem, met betere kwaliteit en lagere kosten. Niet alleen tegen wateroverlast, maar ook omdat ‘het openleggen van de straat’ aanleiding kan zijn voor een bredere aanpak van de leefbaarheid in wijken.

In Road Map 2 werkt de Taskforce Bouwagenda aan toekomstbestendige en duurzame rioleringen. De Road Map valt binnen het cluster 'infra'.

Meer informatie over Road Map 2 is te lezen in onderstaande pdf.

Images

Added files

Cookie settings