Bekijk onze online Bouwcoalitiebijeenkomst terug: De borging van De Bouwagenda en regie op de opgave

06-01-2021 91 keer bekeken 0 reacties

Kijk onze laatste Bouwcoalitie bijeenkomst terug waarin we een aantal successen belichten en kijken naar de borging van De Bouwagenda. Eind maart stopt De Bouwagenda met bestaan. Hoe gaan we daarna verder met de opgave om alle gebouwen te verduurzamen?

Deze laatste Bouwcoalitiebijeenkomst blikten Bernard Wientjes en Etty Schippers terug op het roerige afgelopen half jaar. Er zijn ondanks de corona- en stikstofproblematiek toch doorbraken te noemen. Er is een Bestuurdersnetwerk Infra opgericht waarin bestuurders van assetbeheerders, kennisinstellingen en marktpartijen samen gaan optrekken om de urgentie van de vervangingsopgave in de infra-ssector op de kaart te zetten én om samen op te trekken om het werk aan alle bruggen, sluizen en kunstwerken vorm te gaan geven. 

Na het terugblik kreeg Martin van Rijn, de nieuwe voorzitter van Aedes ruimte om zichzelf te introduceren aan de rest van de Bouwcoalitie. Hij gaf aan dat overheid en corporaties elkaar keihard nodig hebben om de nieuwe woningnood, de verduurzaming van het corporatiebezit, en de verminderde leefbaarheid van de wijken op te kunnen lossen. 

Margriet Drijver laat middels een filmpje zien hoe het programma van De Renovatieversneller kan werken als ondersteuner en subsidieverlener voor samenwerkende woningcorporaties om grootschalig woningen te kunnen verduurzamen. 

Thierry van der Weide van de gemeente Haarlemmermeer vertelt hoe zij een gezonde school willen maken voor kinderen en docenten en heeft daar de bouwsector hard voor nodig. 

Als laatste schuiven Etty Schippers, Bernard Wientjes, Bernard ter Haar (buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Henri Bontenbal (strateeg bij Stedin) aan voor een gesprek over hoe de regie op de energietransitie eruit zou moeten zien. Regie gaat niet over macht of centraal leiderschap. Regie gaat om het aanbrengen van samenhang. Partijen moeten elkaar kunnen vinden en er moeten processen op elkaar worden afgestemd. Een goede regisseur stuurt ook op resultaten en zorgt dat partijen zich committeren aan doelen en daar consequenties aan te verbinden. Die regisseur is zeker niet per definitie het rijk. Afhankelijk van het karakter en de schaal van de opgave, kan in principe elke betrokken partij de regierol oppakken.

 

0  reacties

Cookie-instellingen