Taskforce

De Taskforce Bouwagenda is eind 2016 opgericht door toenmalig ministers Kamp (EZ), Blok (Wonen) en Schultz Van Haegen (Infrastructuur) om De Bouwagenda op te stellen en uit te voeren. Het is in feite het ‘kabinet’ van De Bouwagenda.

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen), aangevuld met ‘trekkers’ met verantwoordelijkheid voor deelmarkten (zoals vastgoed, infra) en deelthema’s (zoals human capital). De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

 • Bernard Wientjes, voorzitter

  2409 keer bekeken

  “De Bouwagenda is voor mij een aanzet om tot een revolutie te komen. Een revolutie om van de brede bouwsector een (inter-)nationale voorloper te maken op het gebied van sociale betrokkenheid, technische kunde en een duurzame toekomstbestendige strategie. Lees meer over Bernard Wientjes, voorzitter

 • Michèle Blom

  922 keer bekeken

  Michèle Blom is directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Lees meer over Michèle Blom

 • Chris Kuijpers

  902 keer bekeken

  “Voor mij zijn twee zaken cruciaal: een versnelling van de ketensamenwerking in de bouw, met als resultaat innovatie, kwaliteitsstijging en schaalvergroting, en de verbinding daarvan met verduurzaming van de gebouwde omgeving, energietransitie en human capital. Lees meer over Chris Kuijpers

 • Maxime Verhagen

  1031 keer bekeken

  “De bouw heeft een enorme impact op vraagstukken van de samenleving, of het nu gaat om duurzaamheid, combineren van zorg en wonen of schaarste aan grondstoffen. Iets waar de samenleving lang niet altijd weet van heeft. Lees meer over Maxime Verhagen

 • Elphi Nelissen

  1371 keer bekeken

  “De gouden driehoek van kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden zal ook in de brede bouwsector aan de slag moeten. De Bouwagenda verbindt deze driehoek. Voor mij staat de toekomstige kwaliteit van leven voor de mensen op deze planeet voorop. Lees meer over Elphi Nelissen

 • Pieter Litjens

  1099 keer bekeken

  “Stilstand is achteruitgang. De Bouwagenda is voor mij het vliegwiel om in plaats daarvan juist sneller vooruit te gaan. Daarvoor is het nodig om bereid te zijn om af en toe ‘uit je rol’ te stappen en over je eigen grenzen heen te kijken. Ik ga dat doen.” Lees meer over Pieter Litjens

 • Albert Martinus

  896 keer bekeken

  “De Bouwagenda geeft de sector een goede uitgangspositie om sneller een radicale wending in hou-ding en gedrag te bewerkstelligen. Voor mij is daarbij elk nieuw gezichtspunt welkom en wordt iedere samenwerkingspartner gewaardeerd. Lees meer over Albert Martinus

 • Ben van Berkel

  1168 keer bekeken

  “Kwaliteit van leven en de toekomst van innovatie in de bouwsector ligt in de integratie van het ontwerp- en bouwproces. Niet het object zelf, maar waar het staat, wie het gebruikt en hoe het wordt gebruikt staan voorop. Nu stellen wij ons die vraag pas achteraf, in plaats van vooraf. Lees meer over Ben van Berkel

 • Koene Talsma

  1243 keer bekeken

  “Veranderingen in de bouw gaan langzaam. Maar als ze gaan, dan zijn ze niet te stoppen. Maar de snelheid moet er gezien de enorme maatschappelijke behoefte echt inkomen. Aan het versnellen wil ik graag een bijdrage leveren. Lees meer over Koene Talsma

 • Annemieke Nijhof

  997 keer bekeken

  "Mijn drijfveer is het verduurzamen van de leefomgeving van mensen zodat ook toekomstige generaties om de aarde in welvaart en welzijn kunnen leven. Daarvoor moeten we trendbreuken realiseren en innoveren. Uit onze gebaande paden, maximaal samenwerken. Lees meer over Annemieke Nijhof

 • Claudia Reiner

  1235 keer bekeken

  “De toekomst van de brede bouwsector kenmerkt zich door disruptief, connectiviteit, fossielvrij, slim en circulair. Dit wordt vertaald naar maatschappelijke waarden en een positieve impact op onze omgeving. Met de Bouwagenda bundelen we veranderkracht met grote impact. Lees meer over Claudia Reiner

 • Rob van Wingerden

  1125 keer bekeken

  ‘Een betere, duurzame sector, daaraan lever ik graag mijn bijdrage. Om verandering en structurele verbeteringen te realiseren, moeten bouwpartners elkaars kennis, professionaliteit en creativiteit optimaal benutten. Lees meer over Rob van Wingerden

 • Joanne Meyboom

  1311 keer bekeken

  “Een sprong vooruit betekent voor mij dat de oplossingen die we voor de maatschappij leveren, zorgen voor meer gemak, grotere vrijheid bieden en circulair zijn. Om dat te bereiken moeten we naast praten nu ook echt samen iets concreets doen. Lees meer over Joanne Meyboom